Ręcznie wykonane eksplodujące pudełko na Dzień Dziadka | Handmade exploading box for Grandfather's Day

in polish •  last year 


Język polski w tej kolumnieEnglish in this column
W Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów na świecie, Dzień Dziadka to osobne święto, które obchodzi się co roku 22 stycznia. To jest właśnie “kartka” dla mojego dziadka w dniu jego święta.In Poland, unlike many countries in the world, Grandfather's Day is a separate day that is celebrated on 22nd January every year. This is "card" for my grandfather on his holiday.

Środek kartkiThe center of the card
Fotel bujany z tektury, a na nim koc i album na zdjęcia.A rocking chair from cardboard with a blanket and a photo album on it.
Bok 1Side 1
Napis “Kocham Cię” i ilustracja z balonem.Inscription “I love You” and an illustration with a balloon.
Bok 2Side 2
Kartka z kalendarza 22 stycznia 2018 z cytatem “Dziadek to ktoś, kto ma srebrne włosy i złote serce”.Card from the calendar January 22, 2018 with the quote "A grandfather is someone with silver in his hair and gold in his heart".
Bok 3Side 3
Obrazek z dziadkiem, ilustracja pióra i napis “Najlepszy dziadek na świecie” w okręgu z kwiatów.Picture with grandfather, illustration of a feather and the words “Best grandfather in the world” in a circle of flowers.
Bok 4Side 4
Wiersz “Dziadku miły, dobrotliwy, bądź wesoły i szczęśliwy, niech Ci wszystko dobre służy, żyj spokojnie i bez burzy” i podpis.Poem “Grandpa - kind, benevolent, be cheerful and happy, let you all good serves, live peacefully and without storm” and signature.

Jeżeli dTube nie działa...If dTube doesn’t work...
...możesz to obejrzeć na YouTube....you can watch it on Youtube.


Don't forget to follow me!

Nie zapomnij śledzić mojego profilu!


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Super pomysł, moja Mama niedawno stała się babcią i widzę jak wielką radość w życiu sprawiają jej wnuki.