Ręcznie robiony Krasnal domowy (krok po kroku) | Handmade House Dwarf (step by step)

in polish •  last year 

Język polski w tej kolumnieEnglish in this column
Rękodzieło to moje największe hobby. Dzisiaj przedstawię wam Stefana - najnowszego krasnala domowego w naszej rodzinie. Liczy sobie 77 centymetrów wzrostu i pilnuje telewizora :)Handicraft is my biggest hobby. Today I will introduce you to Stefan - the newest house dwarf in our family. His height is 2 ft 6 in and he is watching over our TV :)
Nie był to mój pierwszy ręcznie zrobiony krasnal, ale jest zdecydowanie największy i postanowiłam wykonać dokumentację fotograficzną krok po kroku mojej pracy.It wasn’t my first handmade dwarf but it’s the biggest I have ever made and I decided to make step by step photos of my work.
W tym poście pokażę wam, jak go zrobiłam.In this post I’m going to show you how it was made.
NogiLegs
Żeby krasnal stał, użyłam plastiku ze starej rolety okiennej i cienkich deseczek - plastik robi za nogi, deseczki za stopy. Żeby nogi wyglądały jak nogi, wycięłam z materiału paski odpowiedniej długości i grubości, a potem zszyłam je na maszynie. Materiał nałożyłam na "nogi" i wypchałam kulką silikonową - nogi były gotowe.To make the dwarf stand still, I used plastic from an old window shutter and thin wooden boards - plastic was the legs, boards imitated the feets. To make the legs look like legs, I cut the straps of the right length and thickness from the material, and then stitch them with the machine. I put the fabric on "legs" and stuffed it with a silicone balls - legs were ready.

Tułów i ręceTorso and hands
Na materiale użytym do zrobienia nóg narysowałam szablon tułowia i rąk. Po wycięciu zszyłam je na maszynie. W tułowiu zostawiam dwie “dziury”, aby dołączyć ręce, które oczywiście wcześniej wypchałam. Po połączeniu tułowia z rękami wypełniłam środek kulką silikonową i dołożyłam do tego nogi. W tym miejscu musiałam to zszyć ze sobą ręcznie, żeby całość się trzymała i jednocześnie nic nie wypadło ze środka.I drew templates of torso and hands on the material I have used for legs. After cutting, I stitched them with the machine. In the torso I left two "holes" to join it with hands, which I've obviously stuffed before. After combining torso with hands, I filled the inside with silicone balls and added feets to it. At this point I had to stitch it manually together so the whole thing would hold and at the same time nothing will fell out.

NosNose
Do zrobienia nosa użyłam kawałka polaru, z którego wycięłam kółko. Dookoła przeszyłam je kordonkiem, a do środka włożyłam kulkę zrobioną z silikonowych kulek. Tak przygotowany materiał trzeba “ściągnąć” nitką, aby kulka była owinięta polarem dookoła. Zszyłam nos od strony tułowia i przykleiłam go klejem na gorąco do całości.I used a piece of fleece to make a nose, from which I cut the circle. I pierced it around with a thread and I put inside a ball made from silicone balls. With the material prepared in such a way thread be "pulled" so the ball is wrapped around by fleece. I stitched the nose on the torso’s side and then I glued it together with hot glue.

SpodnieTrousers
Nadszedł czas na ubranie Stefana. Na filcu odrysowałam wcześniej przygotowany szablon ogrodniczek, a następnie wszystkie te elementy po kolei ze sobą połączyłam za pomocą maszyny do szycia. Niczym nie trzeba wypełniać - spodnie gotowe.It was time to dress Stefan. On a felt I drew a previously prepared template of trousers and then all of these elements I connected with each other using a sewing machine. It don’t need to be stuffed with anything - trousers were ready.

BrodaBeard
Broda została zrobiona z futerka, które uzyskałam rozwalając stary pompon z czapki. Wycięłam odpowiedni kształt i przykleiłam do tułowia klejem na gorąco.The beard was made from fur, which I obtained by breaking the old pompom from the winter hat. I cut the right shape and glued it to the torso with hot glue.

ButyShoes
Zrobione z tego samego filcu co ogrodniczki. Odrysowałam wykrój i ręcznie zszyłam ze sobą wszystkie elementy. Założyłam Stefanowi, wypchałam trochę kulką silikonową i związałam kordonkiem.Made from the same felt as trousers. I drew template and sew together all the elements together. I put them on Stefan, stuffed a little silicone balls and tied it with a thread.

CzapkaHat
Zrobiłam ją również z filcu, na który naniosłam szablon wcześniej narysowany na kartce. Wycięłam elementy i zszyłam je ze sobą. Nie chciałam, żeby była tylko jednego koloru, więc z innego kawałka filcu (ten został ze spodni) wycięłam małe kółeczka i przykleiłam klejem na gorąco.I made it also from felt, on which I copied template previously drawn on a piece of paper. I cut out the elements and sew them together. I didn’t want it to be in just one color, so from another piece of felt (what was left out of trousers) I cut out small circles and glued it with hot glue.
Zanim założyłam czapkę krasnalowi, musiałem zrobić jeszcze dwie rzeczy. Najpierw przód głowy, gdzie oczy przykleiłam do kawałka polaru (materiał z nosa), a z tyłu zrobiłam włosy (pozostałości futerka po brodzie). Dopiero wtedy przykleiłam czapkę klejem na gorąco, żeby nie spadła.Before I put hat on the dwarf, I had to do two more things. First the front of the head, where I stuck eyes to a piece of fleece (material from the nose), and on the back I made hair (the remains of the fur from beard). Then I glued the hat with hot glue so it wouldn’t fall.

RękawiczkiGloves
Dłonie dla Stefana to trochę duże wyzwanie, więc postanowiłam zrobić rękawiczki. Pozostało jeszcze trochę filcu - narysowałam odpowiednie kształty (tak zwana “rękawiczka z jednym palcem), potem ręcznie zszyłam i założyłam na krasnala.Stefan's hands were a bit of a challenge, so I decided to make gloves. There was still some felt left - I drew the right shapes (the so-called "glove with one finger"), then sew parts together and put them on the dwarf.

WorekBag
Z kawałka bawełny wycięłam prostokąt, pozszywałam boki, wypełniłam kulką silikonową, zacisnęłam kordonkiem i w końcu założyłam Stefanowi.I cut a rectangle out of a piece of cotton, stitched the sides, filled it with a silicone balls, tightened with a thread and finally put it on Stefan.

KoniecThe end
I w ten sposób powstał właśnie krasnal Stefan. Jeden z członków nowej rodziny, ale o nich może kiedy indziej.And this is how the dwarf Stefan came into being. One of the members of the new family, but about them maybe in another time.


Don't forget to follow me!

Nie zapomnij śledzić mojego profilu!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Super ci to wyszło.

·

Dziękuję :)

Gratuluję nowego członka rodziny, jest wspaniały :)
Nieźle się napracowałaś, też lubię wszelkie rękodzieło więc wiem ile pracy to wymaga. Pozdrawiam :)

·

Trochę się napracowałam - to prawda :) Dziękuję za miłe słowa. Pozdrawiam :)

Świetny!

·

Dziękuję :)

Świetna robota!

·

Starałam się jak mogłam :) Dzięki!

Extra! Wnoszę o adopcję 😉

·

Dzięki! Stefan już zagrzał miejsce na kominku i pilnuje swojej rodziny - ale wniosek o adopcję zawsze można złożyć ;)

Super-masz talent.
Daje od razu upvotes i robię follow.

·

Dziękuję - to miłe :) Pozdrawiam

Kapitalny krasnal. Najbardziej spodobały mi się buciki :)). Dzięki za przepis na krasnala :)

·

Dzięki :) Buciki malutkie, a roboty prawie tyle co przy spodniach :P

Wspaniałe rękodzieło. Podziwiam :)

·

Bardzo dziękuję ;)

Cudny :D

·

Dzięki :)