Jak dołączyć do STEEM/ How to register [PL]

in polish •  2 years ago  (edited)

Jak dołączyć do STEEM.

Wiele osób zgłasza problemy z możliwością dołączenia do społeczności STEEM.
Czas oczekiwania na założenie konta może trwa niekiedy miesiące.

Rejestracja na steemit.com

steemit.com jest to podstawowym narzędzie do przyłączenia się do Steem. W zależności od zainteresowania rejestracja może trwać nawet miesiące. Ponieważ usługa jest darmowa nie każdemu uda się zarejestrować. Są jeszcze inne opcje bo nie każdy chce czekać. :)
https://bit.ly/steemregister

Zrzut ekranu 2018-03-08 o 15.26.51.png

Możliwość dołączenia przez SteemConnect!

Teraz każdy obecny użytkownik steem może założyć konto osobie trzeciej korzystając z SteemConnect.
Więc jeżeli chcesz założyć konto dla siebie lub znajomego wystarczy zapłacić/oddelegować opłatę za utworzenie nowego konta. Cała procedura jest dość prosta.

Zrzut ekranu 2018-03-08 o 15.42.01.png

Proste utworzenie konta - Płatność za założenie konta (bez delegacji)

 1. wejdź na stronę https://v2.steemconnect.com/accounts/create
 2. wprowadź nazwę użytkownika do utworzenia. Jeżeli nazwa jest wolna podświetli się na zielono jak zajęta to na czerwono.
 3. Pamiętaj by zapisać hasło w bezpiecznym miejscu. Jest bardzo ważne żeby nie zgubić hasła. Np. z powodu uszkodzenia komputera/telefonu. Jak zgubisz hasło konto przepada. Nie ma możliwości odzyskania konta bez hasła. Więc upewnij się że jest w bezpiecznym miejscu.
 4. Koszt utworzenia konta wynosi 0.1 STEEM, aktualny koszt utworzenia konta można sprawdzić na https://steemdb.com/ -> Account Creation Fee. Wartość należy pomnożyć x30. więc należy wprowadzić „3.000 STEEM”.
 5. Upewnij się że posiadasz wymaganą ilość STEEM na koncie. Pamiętaj STEEM nie STEEEM POWER.
 6. Naciśnij „Continue”
 7. Podpisz transakcję swoim kontem i kluczem prywatnym.
 8. To by było na Tyle. Sprawdź czy konto istnieje na https://steemd.com/@nazwa_konta
  Jak wszystko się uda zobaczysz komunikat:
  Zrzut ekranu 2018-03-08 o 15.47.55.png

Zaawansowane utworzenie konta - Użycie delegowania Steem Power.

private.png

 1. wejdź na stronę https://v2.steemconnect.com/accounts/create
 2. wprowadź nazwę użytkownika do utworzenia. Jeżeli nazwa jest wolna podświetli się na zielono jak zajęta to na czerwono.
 3. Pamiętaj by zapisać hasło w bezpiecznym miejscu. Jest bardzo ważne żeby nie zgubić hasła. Np. z powdou uszkodzenia się komputera telefonu. Jak zgubisz hasło konto przepada. Nie ma możliwości odzyskania konta bez hasła. Więc upewnij się że jest w bezpiecznym miejscu.
 4. Koszt utworzenia konta wynosi 0.1 STEEM, aktualny koszt utworzenia konta można sprawdzić na https://steemdb.com/ -> Account Creation Fee. Należy wprowadzić „0.100 STEEM”.
 5. Upewnij się że posiadasz wymaganą ilość STEEM na koncie. Pamiętaj STEEM nie STEEEM POWER.
 6. Na stronie https://steemdb.com/ sprawdź STEEM PER MVEST. Wylicz: 5 * (1,000,000 / STEEM PER MVEST) * (Account Creation Fee * 29.5)
  należy usunąć zbedne przecinki i zaokrąglić.
  Podczas pisania posta steem per mvests 489.643 więc należy wprowadzić „30123,9882 VESTS”
 7. Upewnij się że masz wystarczającą ilość STEEM POWER.
 8. Naciśnij „Continue”
 9. Podpisz transakcję swoim kontem i kluczem prywatnym.
 10. To by było na Tyle. Sprawdź czy konto istnieje na https://steemd.com/@nazwa_konta
  Czasem coś może pójść nie tak i zobaczysz:
  Zrzut ekranu 2018-03-08 o 15.46.34.png
  Prawdopodobnie zaokrągliłeś w dół lub na koncie jest brak wystarczającej STEEM lub STEEM POWER

AnonSteem

Można utworzyć konto anonimowo za pomocą https://anon.steem.network/ płacąc STEEM/BTC/LTC. Korzystanie z tego rozwiązania zapewnia anonimowość.
Zrzut ekranu 2018-03-08 o 15.49.49.png

@noisy wielkie dzięki twój wkład w STEEM :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Post bardzo pomocny a jego twórca jeszcze lepszy bo pomógł mi założyć konto bez czekania . Polecam gorąco