Sportowe podsumowanie października | October Sports summary

in #polish5 years ago
Październik, z jednej strony nie był złym miesiącem, ale nie był też wcale jakimś wyjątkowo dobrym. Niestety, ale mam poczucie, że za mało biegałem. Z pewnością mogło być lepiej.

signal-attachment-2019-10-31-170154.jpeg

Skoro mam waszą uwagę

Z drugiej strony, pogoda była świetna i udało mi się nawet trochę pochodzić, czy powędrować. Dlatego należy uznać, że był to aktywny miesiąc.

enter image description here

wrzesień zakończę z wynikiem **435 km** Na co składało się:
DisciplineDistance
jogging12,45 km
cycling261 km
hiking38 km
walking124 km

Od początku roku spaliłem 234 139 kcal (+29 669 kcal)

Ogólnie, dzięki rowerowi, ten rok jest przełomowy pod względem kilometrów. Wcześniej miałem marzenie, żeby zrobić tyle km, jaki rok mamy, ale *koło* odmieniło to, bo jest za łatwo. Brakuje mi trochę pływania, ale chyba załatwię sobie znowu jakiś multisport albo OKsystem. Moim celem będzie 3,5 tysiąca km - roweru będzie mniej, to i będzie trudniej.

endo10.JPG

Sort:  

Rower to potęga. W minionych latach przebyłem trasy: Monachium - Ustrzyki Dolne i Helsinki - Suwałki.
Trochę się chwalę, owszem, ale jeszcze bardziej polecam zwiedzanie z rowerem, najmniejsza kapliczka z historią w malutkiej wsi, którą się mija, może być przeżyciem.
Raz miałem przygodę na Litwie, gdy chowając się w opuszczonej chacie przed burzą, spotkałem ich... korsarzy!

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 250 posts. Your next target is to reach 300 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

You got voted by @curationkiwi thanks to SK1920! This bot is managed by KiwiJuce3 and run by Rishi556, you can check both of them out there. To receive upvotes on your own posts, you need to join the Kiwi Co. Discord and go to the room named #CurationKiwi. Submit your post there using the command "!upvote (post link)" to receive upvotes on your post. CurationKiwi is currently supported by donations from users like you, so feel free to leave an upvote on our posts or comments to support us!
We have also recently added a new whitelist feature for those who would like to support CurationKiwi even more! If you would like to receive upvotes more than 2x greater than the normal upvote, all you need to do is delegate 50 SP to @CurationKiwi using this link.

This post has received a 3.13 % upvote from @drotto thanks to: @curationkiwi.

You have received 5x upvotes from the members of @steemexplorers from your free link submission in our discord server. Steemexplorers is an initiative bringing information on various Steemit services and communities in a central discord to save you time and help you grow. It's free, it's easy, and it's here to help you in so many ways. Come by our discord to learn more! Link to Discord: https://discord.gg/6QrMCFq. Our team also offers an additional upvoting service called @givememonsters where you can presently trade in 1 to 10 DEC from the Steem Monsters game for up to $0.03 upvotes on ANY steemit posts. The vote purchasing value here is some of the best returns on your investments that you can find anywhere so come by and visit this service today!

Sorry for not knowing about #polish tag please remove your downvote ..very very thankful

Posted using Partiko Android

trochę nie pasuje pod steemleo ;) następnym razem będzie steemleo mute :)
steemleo = content about investing

rozumiem, że inwestujesz w zdrowie ale to jednak nie o ten rodzaj inwestycji chodzi :D

Rozumiem, choć to chyba było luźne podejście do tematu, przynajmniej nie zauważyłem, żeby na tym tagu trzymano się tego tak kurczowo. Nic przyjmuję do wiadomości.

Kurujesz też treści Leo czy wyciszasz tylko niepokornych. Z racji, że rzadko (czyt. w ogóle) postuję w temacie inwestycji, to może czas na delegację.

kuruję, upvotne czasem coś polskiego w tej kategorii ale to się rzadko zdarza :D

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68728.62
ETH 3843.27
USDT 1.00
SBD 3.65