Ostatnio publikowałem na Hive #1

in #polish4 years ago

hive1.png

Popełniłem ostatnio dwa wpisy o zupełnie różnej tematyce:

  1. Jak to jest z tymi wyborami? Kto może głosować korespondencyjnie?,
  2. SAVAGE: retro gaming, a przynajmniej nostalgia gejming,

Korzystając z pomysłu @herbacianymag chcę Wam pokazać, że na Hive dzieje się dużo, społeczność tam jest. Sam wchodzę jeszcze na steemit do czasu aż zakończę power down.

Wydaje mi się - mogę się mylić - że rezygnacja z nagród z kilku postów umieszczanych na steem, pozwoli zarobić więcej przy okazji sukcesu blockchainu ze społecznością i który się rozwija.

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 68853.42
ETH 3708.63
USDT 1.00
SBD 3.65