Tym się właśnie zajmuje :)

in polish •  2 years ago 

To moje miejsce na ziemi - WordPress i Marketing płynie w mych żyłach :)
To właśnie to robię od 15 roku życia.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Marketingowiec a nawet miniaturki nie zrobil. Ledwo co ten post zauważyłem ;)