[FIT Steemit] #46. Urban noise // Miejski zgiełk

in polish •  9 months ago 

IMG_1682.JPG

Miasto pozwiedzane. Obecnie mam zajawkę na szukanie ciekawych murali w moim mieście i powiem szczerze nie idzie źle. Okazuje się, że w Gorzowie jest sporo sztuki ulicznej na wysokim poziomie. Jest też kilka miejsc gdzie artyści mogą się popisać bez narażania się na konsekwencje. Cenię takie inicjatywy. Jest to sto razy lepsze niż mazanie po murach. Wracając do jazdy przyjemny trening dzisiaj. Wiadomo jak się tak krąży bez celu to osiągi nie są jakieś wybitne ale za to taki trening daje dużo frajdy. Plus zrobiłem objazd fragmentu nadchodzącej imprezy. Wielkimi krokami zbliża się Gorzowski Duathlon. Trasa na pierwszy rzut oka bardzo przyjazna. Około 35 km rowerem plus kilka biegu. Niestety nie wiem czemu ale impreza mająca być świętem dla amatorów i promocją kolarstwa okazuje się być zdradliwa. Będzie 4 albo 5 pętli składających się z potężnych podjazdów. Razem podjechać trzeba będzie dziesięć razy. Nie sprawdzałem ale spora część trasy to przewyższenie co na pewno nie zachęca amatorów, którzy chcą chociaż zobaczyć jak wygląda rywalizacja w zawodach. Trochę mnie to zawiodło ale podejrzewam, że rękawice podejmę. Do zawodów jeszcze prawie dwa miesiące więc postaram się jak najczęściej objeżdżać tą trasę. Organizatorzy podobno tłumaczą się problemami z blokowaniem dróg (w niedzielę i to w tak małym mieście - jednym słowem słabo). Zobaczymy jak to wyjdzie ale obawiam się, że mogą się pojawić osoby, które nie ukończą wyścigu lub będzie ich to wiele kosztowało. Stresik pewnie będzie. Już widzę tych amatorów co śmiało mogą startować prawie, że profesjonalnie. No ale nic. Chodzi głównie o zabawę i zdrową rywalizację. Łapcie małą porcję zdjęć z dzisiejszego treningu.


The city is visited. Currently, I have a glimpse of looking for interesting murals in my city and to be honest I do not go wrong. It turns out that there is a lot of street art in Gorzów at a high level. There are also a few places where artists can show off without risking the consequences. I value such initiatives. It is one hundred times better than smearing on the walls. Getting back to the ride is a nice workout today. It is known how it circulates aimlessly, the performance is not outstanding, but it gives a lot of fun. Plus, I did a tour of the fragment of the upcoming event. The Gorzowski Duathlon is approaching fast. The route is very friendly at first glance. About 35 km by bike plus a few gears. Unfortunately, I do not know why, but the event is to be a holiday for amateurs and promotion of cycling turns out to be tricky. There will be 4 or 5 loops consisting of powerful ramps. Together you will need to climb about ten times. I did not check but a large part of the route is an excess, which certainly does not encourage amateurs who want to at least see what the competition looks like. I'm a bit disappointed but I suspect I'll take my gloves. I have almost two months to compete so I will try to tour this route as often as possible. The organizers are said to be explaining problems with blocking roads (on Sunday in a small city - in a word, poorly). We'll see how it goes, but I'm afraid that there may be people who will not finish the race or it will cost them a lot. Stresik will probably be. I can already see these amateurs, which can boldly start almost professionally. Well, but nothing. It's mainly about fun and healthy competition. Grab a small portion of photos from today's training.IMG_1680.JPG


IMG_1678.JPG


IMG_1691.JPG


IMG_1672.JPG


IMG_1670.JPG


IMG_1666.JPG


IMG_1664.JPG


IMG_1652.JPG


1.jpg


SUMMARY / PODSUMOWANIE:

Distance / Dystans: 20 km
Time / Czas: 01:09:34
Elevation / Wzniesienia: 169 m
AVG speed / Średnia prędkość: 17,3 km/h
MAX speed / Maksymalna prędkość: 41,8 km/h


TOTAL (2018) :

Distance / Dystans: 1323,2 km
Time / Czas: 69:11:51
Elevation / Wzniesienia: 8149 m
MAX speed / Maksymalna prędkość: 79,9 km/h (27.05.2018)
MAX distance / Maksymalny dystans: 100,9 km (05.08.2018)
Do you like this post? UPVOTE, RESTEEM and FOLLOW

@jasiu

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! Your high quality cycling content caught our attention and earned you a reward, in the form of an upvote and resteem. Keep the pedals spinning, fellow cyclist. Your article now has a chance to get curated and featured under the weekly round-up of our Cyclefeed blog. Thank you for using #cyclefeedLearn more about our cycling project on Steemit by clicking on the banner above and join our community on Discord.

You got a 100% upvote from @steemactivities


steemactivities-banner.png

Grafy zajefajne! Twoj kontent wskoczyl na wyzszy level. Podoba mi sie!

·

Dzięki!

Hello @jasiu, I noticed your feature in the #cyclefeed weekly round-up and I'm happy to have another passionate cyclist to follow. It's fun to discover street art and murals during city rides. Thanks for sharing awesome content and the love of cycling!