RE: [Steemit][Statystyki] Czy wystarczająco wspierałeś/aś polską społeczność na Steemit w czerwcu 2017?

You are viewing a single comment's thread from:

[Steemit][Statystyki] Czy wystarczająco wspierałeś/aś polską społeczność na Steemit w czerwcu 2017?

in polish •  2 years ago 

WoW nawet Ja jestem na tej liście, niezła ta lista, te wyniki tworzy jakiś automat?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Chciałbym... :)

Baza SQL + arkusz kalkulacyjny + kilka odpowiednich formuł