RE: Prosty i darmowy sposób na wspieranie fundacji lub ich beneficjentów :)

You are viewing a single comment's thread from:

Prosty i darmowy sposób na wspieranie fundacji lub ich beneficjentów :)

in polish •  2 years ago 

Tak tutaj można sprawdzić https://fanimani.pl/sklepy/ oprócz sklepów fanimani wspierają również firmy oferujące usługi np. LOT, booking.com, eSky i wiele innych :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!