RE: Kara śmierci - za i przeciw

You are viewing a single comment's thread from:

Kara śmierci - za i przeciw

in polish •  2 years ago 

Ja jestem za lecz nie w przypadku zdrady stanu - za duża możliwość interpretacji przez system sprawowania władzy. Oprócz morderców na kare śmierci skazywał bym także osoby które z dotkliwie znęcają się nad innymi.

W ogóle uważam że wszyscy więźniowie powinni pracować na swoje utrzymanie, koszy procesu i zadość uczynienia popełnionej szkody.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!