RE: Proste i darmowe pomaganie potrzebującym!

You are viewing a single comment's thread from:

Proste i darmowe pomaganie potrzebującym!

in polish •  2 years ago 

Tak to fajny sposób na pomaganie, ja klikam na http://www.poomoc.pl Znam również inny sposób na darmowy sposób pomagania który za jakiś czas opiszę u siebie :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Daj znać, żebym nie przegapił! :)