RE: Prosty i darmowy sposób na wspieranie fundacji lub ich beneficjentów :)

You are viewing a single comment's thread from:

Prosty i darmowy sposób na wspieranie fundacji lub ich beneficjentów :)

in polish •  2 years ago 

Po zarejestrowaniu się na fanimani można wybrać np. mnie jako osobę którą będziesz wspierać, wchodząc w ten link lub w wyszukiwarce organizacji wpisując "Różanowski" i klikając "Wspieraj".

Ale to tylko luźna propozycja, każdy sam sobie wybierze kogo będzie chciał wspierać. W razie jakiś pytań o serwis piszcie postaram się odpowiedzieć :)

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Powodzenia, widzę że steemit wchodzi nawet w takie "nisze" :)