RE: Buty, polski sklep czy chiński - Mój wybór

You are viewing a single comment's thread from:

Buty, polski sklep czy chiński - Mój wybór

in polish •  2 years ago 

A czy zdarza się Wam robić zakupy np. na aliexpress ? Jeśli tak to przy okazji robienia zakupów można wesprzeć osoby niepełnosprawne lub fundacje.
Więcej informacji https://steemit.com/polish/@jarrekpl/prosty-i-darmowy-sposob-na-wspieranie-fundacji-lub-ich-beneficjentow

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Tak robie, chętnie wesprze w takim razie :)