RE: Dzięki podatkom budowane są szpitale, a dzięki aranżowanym małżeństwom rodzą się dzieci

You are viewing a single comment's thread from:

Dzięki podatkom budowane są szpitale, a dzięki aranżowanym małżeństwom rodzą się dzieci

in polish •  2 years ago 

A masz jakiś pomysł jak i przez kogo powinny być finansowane np. wspomniane szpitale?
Osobiście też uważam że biurokracja powinna być jak najmniejsza, wiele stanowisk biurowych można by zastąpić automatyzacją załatwiania różnych spraw itp. Ale ja nie jestem przeciwnikiem podatków, uważam że są takie rzeczy które Państwo powinno finansować więc i podatki na nie brać. Kwestia tego na co bierze i jak efektywnie wydaje. Np. 500+ to porażka moim zdaniem.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Ja uważam, że istnieją bardzo ważne potrzeby do zaspokojenia, ale najgorsze, co można w tej kwestii zrobić, to zastąpić przedsiębiorczą kreatywność uniformizacją, przymusem i relacjami, które zwiększają pokusę nadużycia. Szpitale można z powodzeniem budować za prywatne pieniądze, a forma finansowania zależy od preferencji klientów. Jedni będą woleli wykupić polisę w firmie ubezpieczeniowej, inni dołączyć do towarzystwa wzajemnej pomocy - na wzór opisanych w tym artykule stowarzyszeń, funkcjonujących z powodzeniem na przełomie XIX i XX w., zanim zniszczył je interwencjonizm państwowy.
Jeszcze inni nie dołączą do dobrowolnych systemów grupowego zarządzania ryzykiem i będą płacić bezpośrednio za to, z czego korzystają.