Żyrandol zamontowany :)

in polish •  3 months ago  (edited)

Po ciężkich bataliach udalo się zamontować nowy żyrandol. Jak się wam podoba?

Posted using Partiko Android

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Bardzo oryginalny żyrandol :)
Przyznam się że mam wielką słabość do drewna, po prostu je uwielbiam.