Premiera Personal Tokens - #13 To The Moon - Praktycznie o kryptowalutach

in polish •  5 months ago


Trzynasty odcinek Program LIVE: To The Moon - Praktycznie o kryptowalutach, a w nim Bartosz Bilicki z Trifinity.io z gościem specjalnym - Szczepanem Bentynem 🔥

Polska premiera platformy Personal tokens!

Zobacz jak się stokenizować w ciągu chwili - to nowa epoka tokenów personalnych ⤵️⤵️⤵️

Dodatkowo: KONKURS!

Do wygrania książka Michal Grzybkowski - Autor i Szczepan Bentyn - "Kryptowaluty"

⬇️⬇️⬇️

2 prelegentów konferencji I Love Crypto - kup bilet na konferencję i spotkaj się osobiście z Bartkiem i Szczepanem ⤵️
https://konferencja.iLoveCrypto.pl/

Zamów prenumeratę pierwszego w Polsce magazynu o kryptowalutach i technologii blockchain.
https://iLoveCrypto.pl/

Obserwuj nas:

Facebook - https://www.facebook.com/iLoveCryptoPL
LinkedIn - https://www.linkedin.com/…/iLoveCrypto…/
Twitter - https://twitter.com/iLoveCryptoPL
Instagram - https://www.instagram.com/iLoveCryptoPL/
Steemit - https://steemit.com/@iLoveCryptoPL
d.tube - https://d.tube/#!/c/iLoveCryptoPL
Medium - https://medium.com/@iLoveCryptoPL


▶️ DTube
▶️ IPFS
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

No to ja także jestem stokenizowany :-)
https://www.personaltokens.io/jkcoin

·

Gratulujemy! :D

·
·

Dzięki :-)

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
https://www.facebook.com/iLoveCryptoPL/

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support SteemitBoard's project! Vote for its witness and get one more award!