David Marcus krótko podsumowuje 2 tygodnie po ogłoszeniu Libry 😍

in polish •  2 months ago  (edited)

David Marcus krótko podsumowuje 2 tygodnie po ogłoszeniu Libry 😍

W notatce zaznacza, że nowa kryptowaluta kojarzona jest przede wszystkim z Facebookiem, jednak Facebook jest tylko jednym z pierwszych 28 członków założycieli, którzy wspólnie tworzą stowarzyszenie Libra.

Odpowiada w niej na często słyszane zarzuty, np: Czy to naprawdę jest blockchain? Nie jest otwarty ani zdecentralizowany 🤔

⬇️ Zobacz całą notatkę ⬇️
https://www.facebook.com/notes/david-marcus/libra-2-weeks-in/10158616513819148/

Marcus kończy swoją wypowiedź mówiąc, że w ostatecznym rozrachunku chodzi o ludzi i lepsze usługi finansowe dla nich 😉 My na pewno trzymamy kciuki za cały projekt ❗️

A Ty co sądzisz o Librze i zapewnieniach współtwórcy Libry? 🤔😍

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @ilovecryptopl! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 31000 upvotes. Your next target is to reach 32000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!