Szybkie degustacje - Leffe Blond

in polish •  last month

IMG_20190405_000233.jpg

W aromacie ma subtelnie, czuć pracę drożdży. W aromacie konkretne uderzenie słodu skontrowane subtelną goryczką. Piwo jest dosyć pijalne i szybko znikło ze szkła.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jedno z najpopularniejszych belgijskich piw, od paru lat oprócz tradycyjnych "blond" "brune" czy "triple" dostępne są również ciekawe wariacje, zazwyczaj delikatniejsze.