Podstawowe informacje o Księżycu

in polish •  last year 

Księżyc jest jedynym naturalnym satelitą ziemskim. Jest drugim pod względem jasności obiektem na niebie. Orbita, po której Księżyc porusza się wokół Ziemi jest niemalże kołowa.
Księżyc to gwiazda.
Odległość Księżyca od Ziemi - 356410-406740 km Okres obiegu wokół Ziemi – 27,322 dnia Średnia prędkość K na orbicie okołoziemskiej - 1,023 km/s Masa – 7,35 * 1022 Promień 1738 km Średnia gęstość – 3,34 g/cm3 Wokół Ziemi krąży tylko jeden naturalny satelita – Księżyc. Jest to najjaśniejszy obiekt nocnego nieba. Ziemia z Księżycem nazywa się czasem planetą podwójną, gdyż rozmiary i masy satelity są porównywalne odpowiednio z rozmiarami i masą planety (stosunek promieni 27:100, mas 1:81). Księżyc wywiera znaczne działanie grawitacyjne na Ziemię, z czym wiążą się np. przypływy i odpływy morza, „regulowane” przez wspólne działanie Księżyca i Słońca. "

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Plagiat to typowa rzecz na tym blogu. Drugi post wrzucony w ciągu kilku minut i drugi kopiuj/wklej z artykułów.

Ciekawe czy teraz mi skan skopiujesz

Ciekawe czy teraz jak dodam