You are viewing a single comment's thread from:

RE: 🆕NOTE CHANGES🆙SP-Group next level! Quality first📈

in #polishlast year (edited)

@mmmmkkkk311 Na papierze nie wygląda to na złą zmianę.

Masz dowolność:

  • dobrowolna delegacja (która nic nie gwarantuje)
  • możliwość podpięcia się pod trail (zatrzymanie nagrody kuracyjnej dla siebi)

Dodatkowo atutem jest:

  • manualne głosowanie na zawartość

Dodatkowo jest objęte tylko polish, więc za pewne nie będzie to zmiana tylko na papierze, bo tym ruchem tracą zagranicznych delegatorów.

Jakie zmiany wprowadziłbyś zatem, żeby było zgodne z #newsteem?
Bo rozumiem, że jedynym przeciwwskazaniem jest brak poinformowania delegatów przez transfer z odpowiednim memo?

Może dajmy @sp-group szanse?

Sort:  

Dobrze, nie będę downvotował ale nie będę też upvotował członków grupy do momentu aż zniknie ostatnia delegacja z konta sp-group, wtedy być może wrócę do poprzedniego modelu kuracji, który bardzo mi się podobał

Twoje Sp twoja sprawa.
Może twórczość osób, które zamienia delegacje na trail, znajdzie Twoje uznanie.