ANKIETA: Jaką wartość będzie miał Steem/SBD za miesiąc?

in #polish5 years ago (edited)

Czołem!

Mam do was małe pytanko - jaką wartość waszym zdaniem będzie miał 1 Steem/SBD za miesiąc (w dolarach amerykańskich)?

Ciekaw jestem waszego nastawienia - odpowiedzi.

Moim zdaniem:
1 Steem - 2,5$
1 SBD - 2.1$
(bez szału ale nadal lepiej niż aktualnie).

Czekam na wasze predykcje!

d3c110963b3d174b517c2d426809a39e.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 27953.99
ETH 1766.61
USDT 1.00
SBD 2.93