Polegli Drugiej Wojny ŚwiatowejsteemCreated with Sketch.

in polish •  2 years ago

Mamy kolejną rocznice startu Drugiej Wojny Światowej.
Z tej okazji warto poświęcić chwilę i obejrzeć filmik z projektu Fallen, który niesamowicie pokazuje skale zabitych w trakcie tego konfliktu. Matematyka jest bezwzględna:

Link do projektu http://pl.fallen.io/ww2/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Te liczby są straszne...