„Libertariańskie dylematy” w formatach EPUB i MOBI!

in #polish6 years ago

fb_og_b2daca92.jpg

W zeszły czwartek, w ramach działalności wydawniczej, jako Stowarzyszenie Libertariańskie udostępniliśmy wydanego przez nas bezpłatnego eBooka Jakuba Bożydara Wiśniewskiego pt. Libertariańskie dylematy – wykonane przez Bartosza Dziewę tłumaczenie na język polski napisanych w języku angielskim Libertarian Quandaries.

W ciągu tych siedmiu dni pobraliście naszego eBooka już 360razy! Cieszę się z takiego rezultatu, niemniej jednak mam nadzieję, że licznik pobrań pójdzie w górę, w szczególności dlatego, że – zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią – od dzisiaj eBooka możecie pobrać również w formatach EPUB i MOBI, które idealnie nadają się do czytania na różnego rodzaju czytnikach książek elektronicznych.

LIBERTARIANSKIE-DYLEMATY-book-cover-A5-01a.jpg

  • Zapraszam do pobierania książki w preferowanym przez Was formacie ze specjalnej strony internetowej dedykowanej Libertariańskim dylematom, dostępnej po kliknięciu w ten link.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.027
BTC 60277.41
ETH 3351.71
USDT 1.00
SBD 2.42