„Libertariańskie dylematy” Jakuba Bożydara Wiśniewskiego - bezpłatny eBook!

in #polish6 years ago

Mam dla Was mikołajkowy prezent!

Jednym z celów działalności Stowarzyszenia Libertariańskiego jest rozwój, jako że libertarianizm per se jest filozofią samodoskonalenia się. Upatrujemy szans wzrostu jakości życia zarówno w zmianach strukturalnych w systemie społeczno-politycznym, jak i w działaniach osobistych. Stowarzyszenie Libertariańskie to również nasze publikacje – wydajemy książki, artykuły czy analizy, przede wszystkim jednak, umożliwiamy publikowanie wolnościowych treści (także w formie self-publishingu). Dlatego też w ramach realizacji wspomnianego wcześniej celu samodoskonalenia postanowiliśmy opublikować polskie tłumaczenie świetnego zbioru esejów Jakuba Bożydara Wiśniewskiego pt. Libertariańskie dylematy.

Czym są Libertariańskie dylematy? Napisana oryginalnie w języku angielskim Libertarian Quandaries to książka adresowana przede wszystkim do osób posiadających przynajmniej podstawową znajomość omawianej libertariańskiej teorii. Mamy jednak nadzieję, że zainteresuje ona zarówno osoby sceptyczne, jak i przychylne libertarianizmowi.

Jaka jest zawartość książki? Jak pisze tłumacz Libertariańskich dylematów, Bartosz Dziewa, sceptycy mogą znaleźć w niej odpowiedzi na swoje pytania oraz wątpliwości i lepiej uchwycić stanowisko libertarian, co powinno pomóc w wyrobieniu sobie zdania na temat wolnościowej filozofii opartego na jej autentycznej znajomości, a nie na powszechnych nieporozumieniach. Zwolennicy libertarianizmu otrzymują natomiast nie tylko świetne narzędzie do pogłębienia swojej wiedzy, ale również nieocenioną pomoc w lepszej prezentacji swojego światopoglądu oraz odpieraniu ewentualnych zarzutów – wszak niełatwo jest ująć niektóre aspekty tej filozofii tak zwięźle i przekonująco, jak uczynił to Jakub Bożydar Wiśniewski. Ponadto na końcu książki zawarte są praktyczne wskazówki dla wszystkich, którzy chcą skuteczniej działać na rzecz wolności.

Libertarianizm wzbudza coraz większe zainteresowanie, trudno zatem przecenić znaczenie tak treściwych, a przy tym zwięzłych publikacji!

LIBERTARIANSKIE-DYLEMATY-book-cover-A5-01a.jpg

Całość możecie nieodpłatnie pobrać jako eBook w formacie PDF z dedykowanej książce strony internetowej, dostępnej pod tym adresem.
Znajdziecie tam również informacje o naszych wcześniejszych publikacjach książkowych: biografii Murraya N. Rothbarda Przeciw państwu oraz W cieniu błękitnego orła Jana Jakuba Tyszkiewicza.

Mam nadzieję, że spodoba się Wam ta publikacja i że będziecie ją polecali znajomym! SL udostępnia ją Wam w formie bezpłatnego eBooka, niemniej na pewno zdajecie sobie sprawę z tego, że kilka osób z grona Stowarzyszenia poświęciło swój czas i zasoby na przygotowanie całości. Dlatego też mam do Was gorącą prośbę: jeśli doceniacie naszą pracę, proszę o finansowe wsparcie naszej działalności, byśmy mogli w dalszym ciągu udostępniać Wam tego rodzaju bezpłatne eBooki! O tym, w jaki sposób można nas wspierać, przeczytacie na ostatniej stronie Libertariańskich dylematów bądź pod tym linkiem.

  • W imieniu Stowarzyszenia z góry dziękuję za każdą darowiznę!
Sort:  

Przeczytam. I napiszę, co o tym myślę. Nie ukrywam, że libertarianizm znajduje się wśród moich zainteresowań, nazwijmy to, zawodowych.

Życzę zatem owocnej lektury!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.11
JST 0.027
BTC 65423.69
ETH 3429.98
USDT 1.00
SBD 2.31