Konkurs „Deregulacja+”

in #polish5 years ago

deregulacja.png

Poprzez lobbying i advocacy jako Stowarzyszenie Libertariańskie staramy się być rzecznikiem wolnościowych pomysłów, zaczynając od polityki, poprzez biznes, a skończywszy na aktywnej roli w mediach. Jednymi z kluczowych projektów mających na celu realizację tego zadania są nasze Centrum Analiz i inicjatywa Zmień Paragraf.

Dziś, wraz z rozpoczęciem prac Sejmu IX kadencji, chcielibyśmy wspólnie z Wami odświeżyć nieco wspomnianą inicjatywę. Proponujemy Wam udział w Konkursie na projekt wolnościowego rozwiązania legislacyjnego, który nazwaliśmy „Deregulacja+”. Na czym polega i co trzeba zrobić?

By wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz „Zmień Paragraf”, zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia (wraz z danymi kontaktowymi na drugiej stronie formularza) oraz udostępnić informację o Konkursie na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do wtorku 10 grudnia do godziny 23:59. Zwycięzców wyłonimy do 17 grudnia.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Mogą w nim brać udział jedynie osoby pełnoletnie. Co istotne, każdy uczestnik Konkursu może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie.

Najlepsze zgłoszenia konkursowe zostaną wykorzystane przez nas do prac w Centrum Analiz. Planujemy również złożyć je w formie projektów ustaw na ręce wybranych parlamentarzystów, licząc na nadanie im dalszego biegu.

Szczegóły i regulamin Konkursu znajdziecie pod tym adresem.

Sort:  

Brać udział w wyborach? Nie, gdyż uważam, iż nie mam etycznego prawa wybierać władców nad innymi ludźmi i nie chcę legitymizować oraz promować podobnego niewolenia mnie. Konkretne, wolnościowe "prawo" ? Ok, za tym mogę zagłosować, jeśli nie znajdzie się w nim choć raz słowo "muszą", "są zobowiązani", "niewolno" lub "zabrania się" itd.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66979.07
ETH 3513.41
USDT 1.00
SBD 3.21