Jakub – polski wolnościowiec uwięziony w Indonezji. Pomóż go uwolnić!

in #polish6 years ago

uwolnic-jakuba.jpg

W ramach działalności Stowarzyszenia Libertariańskiego chcemy wspierać ideowych sojuszników nie tylko w interesujących projektach służących sprawie wolności, ale również wtedy, gdy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Obecnie pomocy w wyjściu z takiej sytuacji potrzebuje polski wolnościowiec, Jakub Skrzypski. 26 sierpnia został on aresztowany w Indonezji m.in. pod zarzutem „aktu zdrady”. Nie jesteśmy w sytuacji pozwalającej nam na odniesienie się w pełni do postawionych mu zarzutów, ale postawa oskarżycieli budzi nasze podejrzenia. Indonezyjskie organy ścigania prezentowały opinii publicznej zdjęcia Jakuba ze Szwajcarii (jego aktualnego miejsca zamieszkania) oraz przywiezione przez niego szwajcarskie souveniry (m.in. flagę kantonu Vaud z hasłem „Wolność i Ojczyzna” w języku francuskim), sugerując, że materiały te mają związek z podburzaniem Papuasów przeciwko państwu indonezyjskiemu. Co ważne, żaden z zarzucanych Jakubowi czynów nie jest związany z inicjacją przemocy, więc nawet gdyby oskarżenia nie były całkowicie wyssane z palca, stanowczo sprzeciwiamy się ograniczaniu wolności na ich podstawie.

Nasz sprzeciw budzi również traktowanie Jakuba. Więziony jest on w niehumanitarnych warunkach, a proces został wyznaczony w trudno dostępnej miejscowości Wamena, do której można dotrzeć jedynie samolotem. Sugeruje to, że możemy mieć do czynienia z planem zorganizowania procesu pokazowego, mającego nastraszyć osoby nieprzychylne tamtejszym władzom. Taki zabieg podnosi również drastycznie koszty obrony Jakuba, ponieważ trzeba opłacić transport i zakwaterowanie zespołu prawnego. Z tego powodu prosimy naszych sympatyków oraz wszystkich ludzi, którym bliskie są wartości takie jak sprawiedliwość oraz wolność, o wsparcie akcji Pomoc prawna dla Jakuba Skrzypskiego uwięzionego w Indonezji”. Wpłaty można dokonać pod tym adresem.

Prosimy również o podpisanie dwóch petycji o uwolnienie Jakuba:

Rozwój wydarzeń można śledzić na fanpejdżu Pomoc prawna dla Jakuba Skrzypskiego uwięzionego w Indonezji oraz pod tym adresem.

  • Pomóc można również, udostępniając niniejszy wpis lub linki do zbiórki oraz petycji. Z góry dziękuję!
Sort:  

Sprawa wygląda poważnie.
Można prosić o więcej informacji, czym się zajmował? Bo z mojego pobieżnego sprawdzenia to można o nim wszystko znaleźć od radykalnej lewicy do radykalnej prawicy.

To już nie jest pytanie do mnie, gdyż osobiście nie znam Jakuba.
Chyba lepszym adresatem byłyby osoby prowadzące podlinkowany fanpejdż na Facebooku.

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 65566.66
ETH 3559.87
USDT 1.00
SBD 2.48