Bezpłatny eBook od Instytutu Misesa!

in #polish5 years ago

Dziś 1 maja, a zatem tzw. Święto Pracy. Święto wprowadziła w 1889 r. II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 r. w Chicago, gdzie strajkujący robotnicy domagali się m.in. wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy. W Polsce 1 maja jest od 1950 r. świętem państwowym, wolnym od pracy.

Pochody pierwszomajowe nieodmiennie kojarzą się z PRL-em, ponieważ Święto Pracy było jednym z najważniejszych świąt w „czasach słusznie minionych”. Co więcej, hasła podnoszone z okazji 1 maja nierzadko odzwierciedlają postulaty marksistowskie, niemalże żywcem wyjęte z ekonomicznych rozważań Karola Marksa. Szkoda, że głoszący je ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że tzw. ekonomia marksistowska została poddana krytyce na tyle miażdżącej, że dalsze ich podnoszenie powinno być w zasadzie dyskwalifikujące.

Czy może być w związku z tym lepszy dzień i lepsza okazja do tego, by zapoznać się ze wspomnianą krytyką?

Jako jeden z mecenasów wydania Marksizm. Krytyka z okazji 1 maja i tzw. Święta Pracy gorąco polecam lekturę wszystkim w dalszym ciągu szermującym błędnym ekonomicznym poglądom Karola Marksa.

Dzięki uprzejmości Instytutu Misesa możecie już dziś nieodpłatnie pobrać eBooka Marksizm. Krytyka w wybranym przez Was formacie: PDF, EPUB i MOBI.

marksizm_krytyka_tablet.png

W książce znajdziecie trzy eseje ekonomistów reprezentujących trzy pokolenia austriackiej szkoły ekonomii: Eugena von Böhm-Bawerka, Ludwiga von Misesa i Murraya Rothbarda. Analiza sprzeczności ekonomicznych w idei Marksa zaprezentowana przez Böhm-Bawerka, krytyka marksizmu przez Misesa na gruncie podstaw metafizyki czy przywołanie historycznych epizodów w kontekście komunizmu przez Rothbarda to tylko niektóre wątki, które można odkryć podczas czytania esejów.

Na długi majowy weekend lektura jak znalazł!

Sort:  

Pobrałem, dzięki za udostępnienie. :)

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66979.07
ETH 3513.41
USDT 1.00
SBD 3.21