94 lata temu urodził się „MR. LIBERTARIAN”

in #polish4 years ago

9️⃣4️⃣ lata temu miało miejsce bardzo ważne dla libertarian wydarzenie.

🗓 2 marca 1926 roku na nowojorskim Bronksie urodził się Murray Newton Rothbard – najważniejsza postać w historii ruchu libertariańskiego.

Kim był Rothbard❓🤔

✅ Był amerykańskim ekonomistą, przedstawicielem szkoły austriackiej w ekonomii. Swoją karierę zaczynał jako wierny uczeń Ludwiga von Misesa, odkrywając amerykańską tradycję myśli izolacjonistcznej, wolnorynkowej oraz indywidualistycznej. Wypracowany przez Murraya Rothbarda libertarianizm to konsekwentna, bezkompromisowa teoria wolności, łącząca wolnorynkową ekonomię oraz etykę praw naturalnych. Prace Rothbarda są fundamentem ruchu libertariańskiego.

👉 Jak wskazuje Członek Honorowy Stowarzyszenia Libertariańskiego, dr Jakub Bożydar Wiśniewski, Rothbard jest postacią zarówno znaną, jak i nieznaną jednocześnie. Znaną, bo regularnie przywoływaną w roli sztandarowego reprezentanta zarówno austriackiej szkoły ekonomii, jak i filozofii libertariańskiej. A nieznaną, bo rzadko omawianą w kontekście analizy konkretnych osiągnięć naukowych. Tych miał zaś jednak całkiem sporo.

Znajdziecie je wymienione w Urodzinowym podsumowaniu myśli Rothbarda.

av.png

📓 Biorąc to wszystko pod uwagę Stowarzyszenie Libertariańskie jakiś czas temu wspólnie z Wydawnictwem Nowy Wspaniały Holding wydało po polsku Przeciw Państwu: Biografia Murraya Rothbarda pióra zmarłego niedawno Justin Raimondo.

Wszelkie niezbędne informacje o książce, w tym także quiz o życiu Rothbarda, znajdziecie na dedykowanej stronie.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64467.84
ETH 3492.64
USDT 1.00
SBD 2.54