Inspekcja BiskupiejsteemCreated with Sketch.

in polish •  2 months ago 

skicaaaa.jpg

Jutro dzień, na który czekałem od dawna. Potencjalny Komendant Remontu zjawi się na Biskupiej, aby zobaczyć lokal i zaplanować działania. Co prawda jakaś koncepcja jest już wypracowana, ale jak wiadomo - diabeł tkwi w szczegółach.

Dziś przygotowałem kolejny szkic pierwszej sali (można go zobaczyć tutaj). To w niej będzie organizowana większość otwartych spotkań. Niestety nie jest ona w najlepszej kondycji. Najgorzej wygląda ściana od strony korytarza. Chciałby ją częściowo skuć do cegły (co zresztą jest już w dużej mierze zrobione), a resztę (jakieś 3/4 ściany) przykryć płytą OSB, na której położona zostanie ogromna mapa, która pierwotnie miała być na podłodze. Będą na niej również wyeksponowane różne niewielkie artefakty.

Ściana, która jest w najlepszej kondycji (na zdjęciu, to ta, o którą oparty jest plecak) zostanie pomalowana i zawieszona zostanie na niej reprodukcja Bitwy pod Grunwaldem. Dobrze byłoby go powiesić jak najwyżej - tak, aby wykorzystać jeszcze przestrzeń pod nim. Cóż, wyjdzie w praniu.

Ściana, która graniczy z drugą salą jest już częściowo skuta. Większa jej część będzie pomalowana. Podobnie ściana z oknami. Na podłodze położone zostaną płytki imitujące drewno, które dobrze wyglądają a równocześnie są bardzo praktyczne.

Oczywiście w pierwszej kolejności będzie trzeba wymienić instalację elektryczną. Niestety wciąż nie mamy odpowiedniej osoby, która by się tym zajęła. Ktoś zna kogoś takiego? Obsypiemy rycarami!

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

@hallmann, On these walls some amazing art and paintings can be done.

Posted using Partiko Android

Can be done and will be done!

Good to hear that.

Posted using Partiko Android

There's a lot of work to do, but we'll manage it. In the heart of Krakow we create a place for Steemians. It can't fail! :)

Great to know that. My good wishes are with you. Stay blessed.

Posted using Partiko Android

uważam, że Matejko by się nie powstydził (tego szkicu :D)