Fotoplastykon #294: RzeszówsteemCreated with Sketch.

in polish •  7 months ago 

IMG_7445a.jpg

PL: Stacja pomp.
ENG: Pump station.

Pstryknięte/taken by: Canon EOS 60D, f/2.5, 50mm

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Wygląda jak piękny kadr z filmu w którym akcja dzieje się dekady temu, wspaniałe zdjęcie.

Dzięki :)

  ·  7 months ago Reveal Comment