Teraz i tutaj

in polish •  last month 

terazitutaj.jpg

Życie moje
jakże piękne jesteś
i jak bardzo krótkie
jak pył rzucony
w otchłań wieczności

Za mną ciemność
przede mną
niewiadoma
teraz i tutaj
jest moja wieczność

Z pyłu narodził się
wszechświat
pyłem jestem
eksplodującym w wieczność
miłością lub pustką
Bożą myślą
lub wieczną
samotnością

/12. 08. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Teraz i tutaj pracujemy na naszą wieczność. Piękny wiersz skłaniający do zadumy z dobrze dobraną pointą.

Congratulations @grywaldzki! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 as payout for your posts. Your next target is to reach a total payout of 50

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Twój post został podbity głosem @sp-group-up oraz głosami osób podpiętych pod nasz "TRIAL" o łącznej mocy ~0.17$. Zasady otrzymywania głosu z triala @sp-group-up znajdziesz w ostatnim raporcie tygodniowym z działalności @sp-group, w zakładce PROJEKTY.

@wadera

Chcesz nas bliżej poznać? Porozmawiać? A może chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy na nasz czat: https://discord.gg/rcvWrAD