Jak deszcz

in polish •  2 months ago 

jakdeszcz.jpg

Wyglądam oknem
wypatruję ciebie
wzrokiem stęsknionym
sercem wyschniętym
suszą oczekiwania

Pewnego dnia
pojawisz się
jak deszcz
nasycisz serce
zachwycisz oczy
dusza moja zakwitnie
poezją wszystkich
ogrodów nocy

Czekam…
jesteś moim deszczem
słońcem poranka
jesteś kwiatem majowym
radością lata…

Jesteś panią serca
monarchinią
miłości uczuć

/26. 07. 2019 Feliks Grywaldzki/

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!