Książki, które bym nabył, ale...

in polish •  3 months ago  (edited)

Jestem czytaczem

Mam taką chorobę, że chętnie czytam. Książki, wydrukowane, e-booki to nie dla mnie, tak, próbowałem e-czytnika. Choroba jest o tyle poważna, że jednego dnia podczas pobytu w księgarni zostawiłem tam całą minimalną pensję. Nałożyłem sobie zatem limity zakupu książek i częściej odwiedzam przybytek zwany biblioteką. Dodatkowo dłużej się zastanawiam, jeśli widzę jakąś dla mnie ciekawa pozycję wydawniczą, czy ma sens na nią wydawać pieniądze. Jest też pewna trudność w odnajdowaniu pozycji wartościowych, w odmęcie chłamu wydawniczego zalewającego rynek. Tu pomocne są rozmowy z erudytami, którzy, no cóż, należą w naszym społeczeństwie do rzadkich okazów. Więc najczęściej pozostaje odpytywanie wyszukiwarki internetowej.

Biblioteka

Sam posiadam skromną biblioteczkę, choć wiele egzemplarzy słowa drukowanego jest pochowane po kartonach. Chętnie więc odwiedzam bibliotekę publiczną, a upodobałem sobie centralę Biblioteki Raczyńskich. Niestety jej księgozbiór nie wystarcza aby zaspokoić mój apetyt mola książkowego. Wtedy rzucam się w wir zakupów, z limitami oczywiście, żeby potem mieć czym zapłacić za jedzenie, prąd i inne duperele.

Niezaspokojony głód

Pojawia się u mnie czasami taki problem, iż wiem co chce przeczytać, ale nie ma danej pozycji ani w bibliotece ani nie jest dostępna obecnie na rynku (nawet w antykwariatach). I tu się zaczyna boleść. W chwili aktualnej poszukuje następujących pozycji:

  • Marian Mazur, "Jakościowa teoria informacji"
  • Bolesław Gleichgewicht, "Algebra"
  • Roger Penrose, "Droga do rzeczywistości"

To są książki, które chętnie bym nabył, ale nie są dostępne. A może są, ale ja nie wiem jak je znaleźć?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dodaj tag #pl-artykuly

@fervi dzięki za pomysł, dodałem

Jeżeli zadowoli Cię wypożyczenie poszukiwanych książek, to polecam lokalną bibliotekę publiczną i usługę wypożyczeń międzybibliotecznych.
Sprawdź, czy w Twoim województwie działa wspólna baza zasobów bibliotek.
Dwie książki z listy (Gleichgewicht i Penrose) wyszukałam w bazie https://dzb.pl/F - to akurat mój region i województwo.

Również polecam zasoby miejskiej biblioteki. Książki są bardzo drogie i na krótko dają przyjemność ;) ja szybko czytam więc zaczytuje się w bibilotece!

@pannapysia odwiedzam bibliotekę regularnie, jednak problem taki, że większości tego co szukam nie posiadają

A może tutaj znajdziesz?
https://docer.pl/

Congratulations @gregorius! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes. Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Congratulations @gregorius! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!