Sort:  

Trzy dni do Bułgarii! :) Też to przezyłem, nie było szafy i w pierwszej godzinie jazdy rozbilismy świetlówki, więc nasz przedział przez pół drogi był pogrążony w ciemności!

Ja bylam grzeczna i miałam szafę :D Światło też ;)

biedny kapelusik.

konduktor odmówił zatrzymania pociągu i poszukiwań kapelusika.

wyobraziłam sobie przez chwile, jak wszyscy współpasażerowie wysypują sie w szczerym polu na poszukiwanie zguby 😍

Właśnie takie wyobrażenie miałam przez całe kolonie... ;)

Uwielbiam podróże pociągiem i dworce :) Jakiś jest w tym klimat, mam do takich podróży sentyment, nawet małych.

O tak, jest klimat :)

!tipuvote 0.2 hide

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.029
BTC 22961.77
ETH 1579.63
USDT 1.00
SBD 2.62