Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

fajnie wszystko opisane :)

Wypowiedz się może też trochę o G Data, bardzo znakomitym pakiecie bezpieczeństwa. Ja go używam już ponad 5 lat i nigdy nic mi nie wlazło dzięki temu, no i dzięki temu, że sam pilnuję bezpieczeństwa danych.
Pozdrawiam

A którego Tematu dotyczy ten post?