Sort:  

czy ja wiem, popatrz na icx. Lux ma ogromny potencjał jeśli tylko developerzy bedą pracować tak jak do tej pory to mysle że 10x jest możliwe. oczywiscie 100 tez ale to juz tak srednio. mimo wszystko polecam sie przyjrzeć projektowi

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43135.54
ETH 3351.12
BNB 501.00
SBD 4.97