WINTER BALLOONS COMPETITION Nowy Targ 2017 Poland - IV Nowotarskie Zawody Balonowe - 2017

in polish •  2 years ago

Today, memories of the first balloon competitions in 2017 organized by Aeroclub of Nowy Targ - POLAND

Dziś wspomnienia z pierwszych w 2017 roku zawodów balonowych zorganizowanych w Nowym Targu.

Unfortunately, there was no wind during the competition. Almost all balloons after an hour of flight landed without crossing the airfield borders. It was good because the gathered audience could admire the pilots' struggle in two task. Flight to destination, and minimum distance.

DSC6614

The winner was the pilot who flew through the smallest distance within five minutes and got closer to the target by throwing a sand bag finished with a ribbon on the cross.

DSC6699

Podczas zawodów figle płatał wiatr, a raczej jego brak. Niemal wszystkie balony po godzinnym locie, lądowały nie przekraczając granic lotniska. Miało to też dobre strony gdyż zgromadzona publiczność mogła cały czas podziwiać zmagania pilotów w dwóch konkurencjach.

DSC6715

Locie do celu, oraz minimum dystans. Wygrywał ten pilot który przeleciał najmniejszą odległość w ciągu pięciu minut i najbardziej zbliżył się do celu rzucając na krzyż marker - woreczek z piaskiem zakończony wstążką.

DSC6720

Pozdrawiam @ginas Greetings

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Jak wygląda ten minimalny lot? Trzeba się wznieść w górę i najlepiej w ogóle się nie ruszyć na odległość? Co do woreczka - można po prostu przelatywać nad krzyżykiem i go "wyrzucić"?

·

Minimum distance -na poważnych zawodach minimalny dystans to lot miedzy dwoma wyznaczonymi liniami w jak na najdłuższym czasie. Chodzi o to aby wybrać warstwę wiatru z jak najmniejszą prędkością.
Mierzone jest to podczas analizy zapisu lotu odczytanego z rejestratora GPS-Loggera.
W przypadku zawodów w Nowym Targu załogi startowały po trzy balony z jednej linii w odstępach pięciominutowych. Balony musiały się wznieść choć na chwile na wysokość min 50 m i po pięciu minutach wyrzucały markery czyli woreczki z piaskiem zakończone wstęgą z numerem załogi. Sędziowie odnajdywali taki marker (widzieli gdzie spada) i z pomocą GPS mierzyli odległość od miejsca startu. Kto rzucił bliżej miejsca startu ten wygrywał. W tym przypadku rzut markera musiał być grawitacyjny czyli bez zamachu ręki rzucającego.