Everyday life of Ginas ONE DAY -ONE PHOTO Codzienne życie Ginasia #10

in polish •  last year 

Without unnecessary stories, ONE DAY - ONE PHOTO.
Bez zbędnych opowieści, JEDEN DZIEŃ JEDNO ZDJĘCIE.

Adam_Ginalski_25

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat zdjęcia? Napisz w komentarzu - odpowiem niebawem

If you want to know more about the image? Write in your comment - I will reply shortly

Będzie mi miło jeśli zostawisz Upvote. Wspomoże to moje szkolenie lotnicze.
Dzięki i cześć .

It will be nice if you leave me upvote. This will be supported by my aviation training.
Thanks @ginas

@ngos, how do you like this picture?

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!