Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Co było nie tak z pierwszą wersją tego postu?
https://phist.steemdata.com/history?identifier=steemit.com/polish/@gibek02/maine-coon-maluchy-czytaj-slodziaki - w blockchainie nic nie ginie ;)

Cześć przypadkowo zapomniałem dodać zdjęcia :)

To nie lepiej było zrobić edycję i dodać zdjęcia?

No lepiej tylko że zawsze przy edycji nie mogę znaleźć tego przycisku gdzie się dodaje zdjęcia ;p

Grafikę z dysku przeciągasz do okna edycji.