Solary na dachu twojego domu.

in polish •  2 years ago  (edited)

Jak wiemy od jakiegoś czasu bardzo popularne stało się zakładanie solar na naszych dachach - służą one do podgrzewania ciepłej wody i odzyskiwania energii elektrycznej, technologia wykryta tak dawno dlaczego dopiero teraz tak popularna?

Zrzut ekranu 2018-03-10 o 11.10.21.png

Zjawisko fotoelektryczne, na którym opiera się istota fotowoltaiki, zostało wykryte w 1839r. przez francuskiego naukowca Antoniego Cezara Becquerel?a, a dokładniej wyjaśnione przez Alberta Einsteina w 1921r. Technologię fotowoltaiczną zaczęto wykorzystywać w latach 50-tych ubiegłego wieku w branży kosmicznej. Natomiast, dopiero w latach 80-tych w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii powstała pierwsza elektrownia fotowoltaiczna o mocy przekraczającej 1MW. Potrzeba było kolejnych 20 lat by pierwsze panele fotowoltaiczne pojawiły się na budynkach. Dziś branża fotowoltaiczna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się sektorów gospodarki w wymiarze światowym.

Zrzut ekranu 2018-03-10 o 11.06.09.png

materiał , zdjęcia: #brukbet

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi! I am a robot. I just upvoted you! I found similar content that readers might be interested in:
http://www.solar.bruk-bet.pl/technologia/zasada-dzialania/