One Day One White-tailed Eagle Poland Stepnica Fotołowy #4

in polish •  8 months ago

20180903-OneDayOneEagel-stepnica-janusz-gancarczyk-fotolowy-orly-z-bliska-white-tailed-eagle-zalew-szczecinski.jpg

Systematic birds of prey can be surprising. And so the white-tailed eagles are not eagles, only the orla (Latin: Haliaeetus) being like the eagles (Latin Aquila) part of the hawk subfamily. Interestingly, the eagles are larger than the eagles, both in weight and in the wingspan. What's more, etymologically Latin. the name Haliaeetus means sea eagle, osprey.

.
Experience an amazing adventure with Bieliki on the reservoir of the Szczecinski Lagoon.
Individual and group cruises.
Recreation and for professionals.
For adults and families with children.
For observers, for photographers, for filmmakers.
For every lover of beautiful wild nature.
Reservations and registration required earlier in advance, preferred telephone contact
Janusz 691760553
[email protected]
Our location: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

#eagle #photo #Stepnica #Nikon #Canon #ZalewSzczecinski #Polish #nature #photography #poland

Systematyka ptaków drapieżnych bywa zaskakująca. I tak bieliki nie są orłami a orłanami (łac. Haliaeetus) będącymi podobnie jak orły (łac. Aquila) częścią podrodziny jastrzębi. Co ciekawe orłany osiągają większe rozmiary niż orły właściwe zarówno wagowo jak i w rozpiętości skrzydeł. Co więcej etymologicznie łac. nazwa Haliaeetus znaczy orzeł morski, rybołów.
.
Przeżyj niesamowitą przygodę z Bielikami na akwenie Zalewu Szczecińskiego.
Rejsy indywidualne i grupowe.
Rekreacyjnie i dla profesjonalistów.
Dla dorosłych i rodzin z dziećmi.
Dla obserwatorów, dla fotografów, dla filmowców.
Dla każdego miłośnika pięknej dzikiej przyrody.
Rezerwacje i zapisy konieczne z wcześniejszym wyprzedzeniem, preferowany kontakt telefoniczny
Janusz 691760553
[email protected]
Nasza lokalizacja: https://goo.gl/maps/W7k1jMqN6hv

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-photography.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-nature.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-wyprawa-lodzia-turystyka.jpg

fotolowy-bielik-stepnica-fotografia-polska-white-tailed-eagle-poland-expedition-by-boat.jpg

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!