48%, czyli zrzutka remontowa po 402 dniu

in #polish3 years ago

Screenshot_2020-07-09 Remont Królestwa Bez Kresu w Krakowie zrzutka pl.png

Za nami 402 dzień zrzutki na remont krakowskiego Królestwa Bez Kresu. Zebraliśmy 24285 zł. Przypominamy, że za wsparcie Królestwa można otrzymać rycary w formie cyfrowego depozytu. Są to nasze tokeny, które można wymienić na nagrody (lista nagród poniżej). Rycary trzymane w depozycie uprawniają również do głosowania nad ważnymi dla KBK kwestiami, przy czym liczba tokenów przekłada się na siłę głosu. Chcemy w ten sposób budować społeczność, która trzyma ster Królestwa i bierze odpowiedzialność za jego kurs.

NagrodaRycary
książka wycofana z biblioteki KBKod 1 RCR
egzemplarz Kuriera Wileńskiego1 RCR
filiżanka herbaty2 RCR
filiżanka kawy2 RCR
10 minut VR5 RCR
kawałek ciasta6 RCR
tabliczka kartelowej czekolady7 RCR
płyta Ciepły oddech10 RCR
koszulka z gen. Bułakiem-Bałachowiczem20 RCR
60 minut herbertowych zagadek15 RCR
zajęcie jednej sali na godzinę20 RCR
zajęcie całego KBK na godzinę (minimum 3h)100 RCR

KLIKNIJ, ABY PRZEJŚĆ NA STRONĘ ZRZUTKI

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.029
BTC 27060.57
ETH 1675.53
USDT 1.00
SBD 2.23