RE: Czy Airsoft może pomóc w treningu z bronią palną ❓👇👇👇 Co sądzisz❓

You are viewing a single comment's thread from:

Czy Airsoft może pomóc w treningu z bronią palną ❓👇👇👇 Co sądzisz❓

in polish •  3 months ago 

Dziękujemy za opinie. Tak się składa że właśnie nie wszyscy którzy brali i biorą udział w walce mówią "nie".

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!