Kolorowe jaja (naturalne)

in #polish2 years ago

Ciekawostka: to są naturalne kolory jajek. Jajka bardzo smaczne dostarczone przez Bajbusa, zniosły je kury rasy Araucana (niebieskawe) i Marans (brązowe). Wypalona w ogniu, miska z ustami. Piec, w którym się utwardzała stoi w pracowni, jest zrobiony z gliny i opalany drewnem. . Miskę i zdjęcia zrobił Barnaba.

fraktale_miska_z_ustami_ceramika_jaja_3.jpeg

fraktale_miska_z_ustami_ceramika_jaja_1.jpeg

fraktale_miska_z_ustami_ceramika_jaja_2.jpeg

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19563.69
ETH 1116.00
USDT 1.00
SBD 2.91