Vida po wygranej z Rosją: "Chwała Ukrainie!". FIFA wszczyna dochodzenie

in #polish2 years ago

FIFA uznała to zachowanie jako prowokację mimo, iż Vida grał kiedyś w Kijowie i to przez kilka lat (2013-2018).
I teraz pytanie: Czy to prowokacja? Gdyby Rosja nie pod****ła Ukrainie Krymu, to by NIE BYŁO TEMATU! Agresję jednego Państwa wobec drugiego, a tym bardziej aneksję części jego terenu NALEŻY POTĘPIAĆ ZAWSZE I WSZĘDZIE! Ciekawe czemu w pucharach drużyny rosyjskie i ukraińskie nie mogą być losowane do tej samej grupy...Wtedy polityka ma znaczenie...FIFA I UEFA -->HIPOKRYZJA: TOP LVL...
A jakie jest Wasze zdanie?

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.02
BTC 11841.61
ETH 399.65
SBD 1.03