Nvidia w odwrocie, Bitmain w natarciusteemCreated with Sketch.

in #polish4 years ago

Znany producent kart graficznych znacznie przeszacował swoje zyski. II kwartał zamknął z 18 milionami zamiast przewidywanych 100mln! Jednym z powodów takiej sytuacji może być spadek zainteresowania miningiem kryptowalut u konsumentów. Trudność wydobywania Bitcoina i innych kryptowalut bardzo wzrosła w ostatnim czasie i staje się to co raz mniej opłacalne dla przeciętnego klienta.

Innym powodem kłopotów kalifornijskiej firmy jest konkurencja w postaci chińskiego Bitmain’a, który dostarcza sprzęt miningowy oparty na układach scalonych ASIC. Przedsiębiorstwo z Państwa Środka w 4 lata osiągnęło większy zysk netto niż Nvidia będą ca na rynku już 20 lat! Micree Zhan oraz Jihan Wu – zarządzający w/w przedsiębiorstwem radzą sobie znakomicie, bowiem Bitmain bije kolejne rekordy sprzedaży i korzysta w pełni na zapotrzebowaniu rynku kopania wirtualnych walut (dokładniej rzecz biorąc na koparki ze wspomnianym ASIC, które są wykorzystywane w pozyskiwaniu BTC i LTC) Tymczasem Jen-Hsun Huang – prezes Nvidii będzie musiał przełknąć gorycz porażki. Już teraz wydano komentarz, iż amerykańska marka nie zamierza bardziej angażować się w temat kryptowalut. Jak widać – nie tylko Polak mądry po szkodzie…

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16951.22
ETH 1256.95
USDT 1.00
SBD 2.16