Strażackie statystyki powiatu brzeskiego za 2018 roksteemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago (edited)

Serwis malopolska112.pl przygotowała zestawienie dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku.Przedstawiam, na bazie tych zestawień, statystyki dotyczące wyjazdów do zdarzeń jednostek OSP powiatu brzeskiego w 2018 roku.  


Najwięcej wyjeżdżały straże tych gmin, które są najbardziej oddalone od centrum powiatu - czyli miasta Brzesko, gdzie funkcjonuje Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku. Jednostki z Gminy Brzesko najczęściej wyjeżdżały do zdarzeń na autostradzie A4 i drodze krajowej nr 94. 

Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego wyjeżdżały najwięcej razy. 

W 2018 roku w powiecie brzeskim najwięcej wyjazdów było do miejscowych zagrożeń. Najczęściej do tego typu alarmów wyjeżdżała OSP Czchów (gmina Czchów). 

Kolejną najczęstszą przyczyną alarmowania były pożary. Tutaj najczęściej wyjeżdżała OSP Jadowniki (gmina Brzesko).

Fałszywe alarmy w tamtym roku należały do sporadycznych wyjazdów w powiecie brzeskim i stanowiły margines względem niektórych jednostek z województwa małopolskiego, które to miały po kilkadziesiąt wyjazdów do fałszywych alarmów. 


Moja jednostka OSP KSRG Jadowniki w generalnym powiatowym zestawieniu najczęściej wyjeżdżających straży OSP plasuje się na 4. miejscu z łączną liczbą alarmów 59. W gminie Brzesko zajęła 1. miejsce. Patrząc na wyjazdy do pożarów w całym powiecie zajęła 1. miejsce z liczbą 20 interwencji. Względem wyjazdów do miejscowych zagrożeń (m.in. wypadków) plasuje się na 5. miejscu z 38 alarmami. 

Mając oddaloną od nas JRG PSP w Brzesku o ok. 2,5 km (4 min drogi) nie zostajemy dysponowani tak często jak inne jednostki spoza gminy Brzesko, ponieważ do każdego zdarzenia wyjeżdża właśnie JRG. Jeżeli zgłoszenie nie wymaga dużych sił i środków, zdarzenie jest w niedużej odległości i dyspozytor SKKP w Brzesku stwierdzi, że same zastępy JRG sobie sobie przy tym zdarzeniu dadzą radę wówczas nie dysponuje żadnej jednostki OSP.
Co innego gdy zdarzenie ma miejsce w dalszej odległości od Brzeska. Np. z Brzeska do Czchowa to ok. 24 km (24 min. drogi), z Brzeska do Szczurowej to 27 km (24 min. drogi). Alarmując takie oddalone jednostki od siedziby JRG w 90% przypadków to OSP będzie pierwsze na miejscu zdarzenia, a w niektórych przypadkach zaważyć mogą minuty, a nawet sekundy. 

4. miejsce to dobry rezultat :)

 

Zawsze wychodzimy z założenia, że im mniej wyjazdów straży pożarnej tym mniej ludzkiego nieszczęścia. Zestawienie ogólne jednostek OSP powiatu brzeskiego - TOP 10:

Nazwa jednostki KSRG Pożary Miejscowe zagrożenia Fałszywe alarmy Łącznie  Gmina

OSP Czchów       Tak   6                           72                              2                80      Czchów

OSP Dębno        Tak 15                           55                              0                70     Dębno

OSP Szczurowa Tak 14                           45                              1                 60    Szczurowa

OSP Jadowniki Tak 20                           38                                     1                         59     Brzesko

OSP Szczepanów Tak 13                           40                             0                53     Brzesko

OSP Borzęcin Górny Tak 10                            33                                 1                  44           Borzęcin

OSP Porąbka Iwkowska Tak 8 29 0 37 Iwkowa

OSP Tymowa Tak 7 28 0 35 Czchów

OSP Gnojnik Tak 4 27 0 31 Gnojnik

OSP Łoniowa            Tak               1                27              1             29          Dębno


Najwięcej wyjazdów do pożarów / TOP10 2019:

Nazwa jednostki KSRG Pożary Gmina

OSP Jadowniki Tak 20 Brzesko

OSP Dębno       Tak        15 Dębno

OSP Szczurowa Tak 14 Szczurowa

OSP Szczepanów Tak 13 Brzesko

OSP Jurków Nie        12 Czchów

OSP Zaborów Tak 11 Szczurowa

OSP Borzęcin Górny Tak 10 Borzęcin

OSP Uście Solne Tak 10 Szczurowa

OSP Mokrzyska Nie   9 Brzesko

OSP Porąbka Iwkowska Tak 8 Iwkowa


Najwięcej wyjazdów do zagrożeń miejscowych / TOP10 2019:

Nazwa jednostki KSRG Miejscowe zagrożenia Gmina

OSP Czchów Tak 72 Czchów

OSP Dębno        Tak 55 Dębno

OSP Szczurowa Tak 45 Szczurowa

OSP Szczepanów Tak 40 Brzesko

OSP Jadowniki Tak 38 Brzesko

OSP Borzęcin Górny Tak 33 Borzęcin

OSP Porąbka Iwkowska Tak 29 Iwkowa

OSP Tymowa                Tak 28 Czchów

OSP Łoniowa                Tak 27 Dębno

OSP Gnojnik                Tak 27 Gnojnik


Statystyki te zostały wyliczone i przedstawione przez Sekcję Kontrolno-Rozpoznawczą KW PSP Kraków.

Dzięki za wizytę i do usłyszenia ponownie.

Pozdrawiam Mariusz, @firestem.

Sort:  

Całkiem nieźle 🙂

Posted using Partiko Android

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 19143.29
ETH 1057.14
USDT 1.00
SBD 2.96