Spotkanie Świąteczno-Noworoczne emerytów i rencistów Komendy Powiatowej PSP w Brzesku.steemCreated with Sketch.

in #polish3 years ago

Coroczne spotkanie Świąteczno-Noworoczne w Komendzie Powiatowej PSP w Brzesku, czyli "stara gwardia" znowu razem.20 stycznie 2019 roku w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne emerytów i rencistów KP PSP w Brzesku. Przybyli goście, którzy spotkali się wzajemnie po wielu latach wspólnej służby, w których niejednego doświadczyli, przełamali się opłatkiem składając sobie życzenie noworoczne i wspominając stare dobre czasy. Integracja świąteczno-noworoczna przebiegła w wesołej atmosferze z ogromem zamienionych słów i uśmiechów. 

Wśród zgromadzonych był obecny Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku mł.bryg. mgr inż. Piotr Słowiak, który wszystkim byłym funkcjonariuszom złożył życzenia świąteczne i noworoczne, zdrowia, pogody ducha oraz radości w codziennym życiu. Do życzeń dołączył się także kapelan powiatowy brzeskich strażaków ks. Grzegorz Sroka, który życzył wszystkim łaski bożej i odmówił wspólną modlitwę.

Bogdan Bibro, prezes koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Brzesku, podziękował wszystkim za przybycie, również złożył życzenia i zaprosił na kolejne spotkanie noworoczne za rok.

Spośród zgromadzonych gości był również mój tata, który służył w JRG PSP w Brzesku, a dzisiaj jest już emerytem i Naczelnikiem w OSP KSRG Jadowniki :)

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.


Materiał zaczerpnięty ze strony: http://www.straz.brzesko.pl/artykul/swiateczno-noworoczne-spotkanie-emerytow-i-rencistow-komendy-powiatowej-psp-w-brzesku
Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.07
JST 0.029
BTC 19950.69
ETH 1127.15
USDT 1.00
SBD 2.91