Rok 2018 za nami. Jak Wam on minął? Klejcie swoje zdjęcia z najciekawszych wydarzeń :)steemCreated with Sketch.

in polish •  7 months ago  (edited)

Jak Wam minął ten rok. Nam bardzo pozytywnie  Poniżej przedstawiam zdjęcia z wydarzeń, które mięliśmy przyjemność przeżyć. Działo się dużo dobrego. Zacznijmy tak w skrócie od początku spis wydarzeń:

- pochód Trzech Króli,

- zebranie sprawozdawcze,

- akcja „ratujemy i uczymy ratować” i odwiedzanie dzieci w przedszkolach i szkołach   podstawowych,

- oczywiście różnego rodzaju akcje ratowniczo-gaśnicze takie jak pożary, wypadki, zaczadzenia, usuwanie gniazd szerszeni, zabezpieczenia bojowego powiatu, poszukiwania, usuwanie plam oleju na drogach, usuwanie naruszonych drzew i gałęzi zagrażających mieszkańcom powiatu brzeskiego,

- zabezpieczenie medyczne i trasy podczas Ogólnopolskiego Biegu Tropem Wilczym,

- czuwanie nad bezpieczeństwem podczas rozpoczęcia i zakończenia sezonu motocyklowego,

- obchody Dnia Strażaka w Jadownikach,

- Gminne Obchody Dnia Strażaka w Brzesku,

- obchody Dnia Strażaka Komendy Powiatowej PSP w Brzesku i przekazanie samochodu pożarniczego GLBARt Mascott,

- obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

- I Dzień Otwarty w naszej OSP,

- wesela naszych strażaków Waldka i Tomka,

- różne uroczystości kościelne,

- wycieczka DDP do JRG 3 w Krakowie i do muzeum pożarnictwa,

- uroczystości poświecenia Proporca DDP oraz wozu GLBARt,

- ćwiczenia taktyczno-bojowe „Zielonka 2018”,

- kontrola gotowości bojowej,

- akcja zbierania darów dla schronisk w Brzesku przeprowadzona przez DDP,

- ćwiczeniach doskonalących umiejętności podejmowania działań ratowniczych w stosunku do osób w stanie zagrożenia życia i zdrowia jednostek OSP z terenu powiatu brzeskiego.

- mikołajki dla dzieciaków z DDP,A jak Wam minął ten rok? Pokażcie swoje zdjęcia z najciekawszych wydarzeń w komentarzach 

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Hi and welcome here! When I started on steemit, my biggest problem was to find interesting people to interact with. So, to help newcomers getting started I created a directory with other interesting and or talented steemians to follow or interact with. Feel free to check it out at https://www.steemiandir.com I am sure it will help you find like-minded people. Enjoy your stay here and do not hesitate to contact me if you have any questions!

3zpz8WQe4SNGWd7TzozjPgq3rggennavDx3XPY35pEAVnpsrMMFzWEr69insgr8jg8HRnMqs4fTuBzkVHDLQevLGw2jL1pEq7suxUCMQtPRyzpSeFxSrE9BVgoxW9G9TDvXK5NQjTuUWuuisG63g (1).jpg

Welcome to Steem firesteem! Partiko is officially the fastest and most popular mobile app for Steem. Unlike other Steem apps, we take 0% cut of your earnings! You can also be rewarded with Partiko Points while using Partiko and exchange Partiko Points for upvotes!

Partiko for Android can be downloaded here on Google Play and the iOS version is available here on the App Store.

If you have more questions, feel free to join our Discord channel and ask @crypto.talk, we're always here to help!

Thank you so much for your interest!