Pierwszy sztandar nadany w 1907 rok dla OSP Jadowniki – kilka informacjisteemCreated with Sketch.

in #polish2 years ago

Nadanie pierwszego sztandaru dla OSP Jadowniki nastąpiło w 1907 roku. Ufundowali go wdzięczni mieszkańcy wsi po 21 latach działalności straży w Jadownikach. Poświęcony został 5 maja 1907 roku. 

Nadanie sztandaru dla straży w Jadownikach zmotywowało strażaków do dalszej aktywnej służby Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. 

Sztandar ten służy do dnia dzisiejszego w szeregach naszej OSP.Pierwszy sztandar jadownickich strażaków ma kształt kwadratu o boku długości 112 centymetrów. Płat jego stanowi tkanina. Strona awersu ma kolor czerwony, a strona rewersu złoty. Na głównej stronie (czerwone tło), centralnie, umieszczony jest wizerunek św. Floriana. Nad nim widnieje, wyszyty złotą nicią, napis „ŚW. FLORIANIE”, pod nim „BROŃ NAS OD POŻARU”. Na odwrocie (złote tło) znajduje się okrągły wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, wokół której widnieje czerwony napis: „JEZUS MARYJA KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI”. Poniżej umieszczone zostały trzy herby Królowej Polski: KORONA, RUŚ, LITWA. 

W 1979 roku sztandar ten przeszedł gruntowną renowację. Odświeżono go oraz wyszyto na nim dodatkowo czerwony napis „JADOWNIKI PODGÓRNE 1979”. Znajduje się on po stronie złotego tła, pod herbami Królowej Polski i Matką Boską Częstochowską. 

Sztandar ten od ponad stu lat służy w jednostce OSP KSRG Jadowniki podczas najważniejszych uroczystości państwowych i kościelnych. Sztandar OSP Jadowniki to część historii Jadownik, jej mieszkańców oraz strażaków bowiem przechodzi i służy on strażakom z pokolenia na pokolenie. 

Obecnie jest on w złym stanie zachowania pod względem technicznym i estetycznym. Z biegiem czasu obrazy na nim namalowane bezpośrednio na tkaninie uległy zniszczeniu. Zastosowane bowiem farby olejne przez lata czasu utraciły swoją elastyczność sprawiając, że teraz obrazy są sztywne, połamane i kruche z licznymi rozdarciami i ubytkami płótna. 

Wraz z Zarządem i członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach postanowiliśmy odrestaurować pierwszy nadany sztandar dla naszej straży. Zbieramy obecnie fundusze na ten cel informując m.in. mieszkańców Jadownik i sympatyków naszej jednostki o wsparcie finansowe.

Poniżej przedstawiam zdjęcia sztandaru i zdjęcia z przykładowych uroczystości, w których owy sztandar towarzyszył strażakom z Jadownik.

Dzięki za wizytę i wspieranie nas strażaków!

Pozdrawiam Mariusz, @firesteem.Dzień Strażaka w 1909 roku.


Święta Wielkanocna w 1995 roku.Dzień Strażaka w 2004 roku.


Rocznica założenia OSP w Jadownikach w 2007 roku.